Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w CORK

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy ul. Kieleckiej 43 w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku irlandzkiej  szkoły średniej dla chłopców przy ulicy North Monastery Road w Cork. Budynek szkoły jest częścią kampusu edukacyjnego.

Pierwsze zajęcia odbyły się 14 października 2007. Do 30 sierpnia 2019 roku szkoła nosiła nazwę Szkolny Punkt Konsultacyjny.

Założycielką oraz pierwszym kierownikiem szkoły była Joanna Szczotkowska.

Od tego czasu naukę w Szkole Polskiej ukończyło kilkuset młodych Polaków.  Dzieci i młodzież chętnie uczęszczają na zajęcia. Szkoła spełnia ważną misję polegającą na podtrzymywaniu duchowej więzi Polonii irlandzkiej z krajem swoich przodków. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę, historię, obyczaje – nasiąkają polskością.

Wszyscy, którzy pozytywnie przebrnęli przez cykl rocznej nauki, otrzymują świadectwa ukończenia poszczególnych klas i szkoły, wydane przez MEN RP.

Szkoła Polska w Cork obejmuje Szkołę Podstawową oraz Liceum. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania. Umożliwia dzieciom obywateli polskich uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum. Kształcenie w SP w Cork jest nieodpłatne.

W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.  Co tydzień odbywają się zajęcia języka polskiego oraz  wiedzy o Polsce. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz wyrównawczych, a także logopedycznych. Mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Prowadzimy warsztaty przygotowujące do matury z języka polskiego na irlandzkim Leaving Cert.

Stowarzyszenie PolsCork działające przy szkole prowadzi  klasę  zerową, w której dzieci przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole.

Szkoła Polska w Cork przy Ambasadzie RP w Dublinie od lat współpracuje z polskimi instytucjami: z Ambasadą i Konsulatem RP w Dublinie, z polskim duszpasterzem w Cork, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Cork.

Dużą pomoc okazuje szkole cała Rada Rodziców.

W latach 2010 – 2019 kierownikiem Szkoły Polskiej w Cork była pani Monika Okuniewska.

Od 1 września 2019 roku szkoła zmieniła nazwę. Nad całością czuwa kierownik Szkoły Polskiej w Cork – pani Edyta Bakuła