Polska – tam są moje korzenie

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości

Szkoła Polska w Cork we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie

oraz Stowarzyszeniem PolsCork

 ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów

szkół polonijnych z Irlandii  do udziału w konkursie:

„Polska – tam są moje korzenie”

Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej,  literackiej i/lub filmowej realizującej temat “Polska – tam są moje korzenie”,

                                                                 przesłanie zdjęcia/skanu pracy  na nasz adres e-mailowy:

                                       cork@orpeg.pl

 

Konkurs trwa od 08.10.2021r. do 14.11.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2021r.

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa – w załączniku.

 

Cele konkursu

Wspieranie wychowania patriotycznego i rozwijanie postaw obywatelskich młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.

Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją, wartościami i symbolami narodowymi;

Rozwijanie zainteresowań i pogłębienie wiedzy o Polsce, regionie i swojej miejscowości;

Kształtowanie poczucia przynależności do narodu, kraju i „małej ojczyzny” – swojej miejscowości;

Ukazywanie piękna naszej ojczyzny;

Budowanie pozytywnego wizerunku kraju wśród młodych Polaków;

Wspieranie najbardziej uzdolnionych artystycznie dzieci i umożliwienie prezentacji ich umiejętności plastycznych, literackich i filmowych;

Rozwijanie ekspresji twórczej u dzieci, budzenie zainteresowań przeszłością i motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy;

Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;

Promowanie młodych talentów plastycznych, literackich, filmowych wśród dzieci i młodzieży;

Propagowanie piękna języka polskiego oraz rozwijanie zdolności posługiwania się językiem polskim;

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.