O szkole

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork przy Ambasadzie RP w Dublinie

podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w soboty  i niedziele w budynku irlandzkiej  szkoły podstawowej  dla chłopców przy ulicy Gardiners Hill w Cork.

Pierwsze zajęcia odbyły  się 14 listopada 2007.

Założycielką oraz pierwszym kierownikiem szkoły była Joanna Szczotkowska.

Od tego czasu naukę w  Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym ukończyło kilka tysięcy młodych Polaków.  Dzieci i młodzież chętnie uczęszczają na zajęcia. Szkoła spełnia ważną misję polegającą na podtrzymywaniu duchowej więzi Polonii irlandzkiej z krajem swoich przodków. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę, historię, obyczaje - nasiąkają polskością.

Wszyscy, którzy pozytywnie przebrnęli przez cykl rocznej nauki, otrzymują świadectwa ukończenia poszczególnych klas i szkoły, wydane przez MEN RP.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork obejmuje Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania. Umożliwia dzieciom obywateli polskich uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Kształcenie w SPK w Cork jest nieodpłatne.

W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.  Co tydzień odbywają się zajęcia języka polskiego oraz  wiedzy o Polsce. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz wyrównawczych, a także logopedycznych. Mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Prowadzimy także warsztaty przygotowujące do matury z języka polskiego jako obcego.

Przy szkole istnieje również klasa zerowa, w której dzieci przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork przy Ambasadzie RP w Dublinie od lat współpracuje z polskimi instytucjami: z Ambasadą i Konsulatem RP w Dublinie, z polskim duszpasterzem w Cork, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Cork.

Dużą pomoc okazują szkole także rodzice naszych uczniów na czele z Radą Rodziców.

Nad całością czuwa kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego mgr.  Monika Okuniewska
ZałącznikRozmiar
Plik formularz_zgloszeniowy.odt13.08 KB