O szkole

Szkoła Polska  przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą w Cork

podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)

przy ul. Rolnej 175 D w Warszawie.

Zajęcia odbywają się w soboty  i niedziele w budynku irlandzkiej, chłopięcej  szkoły średniej przy North Monastery Road w  Cork.

Pierwsze zajęcia odbyły  się 14 listopada 2007.

 

Do 30 sierpnia 2019 roku szkoła nosiła nazwę Szkolny Punkt Konsultacyjny.

Założycielką oraz pierwszym kierownikiem szkoły była Joanna Szczotkowska.

 

Od tego czasu naukę w  Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym ukończyło kilka tysięcy młodych Polaków.  Dzieci i młodzież chętnie uczęszczają na zajęcia. Szkoła spełnia ważną misję polegającą na podtrzymywaniu duchowej więzi Polonii irlandzkiej z krajem swoich przodków. Tutaj uczniowie poznają polską literaturę, kulturę, historię, obyczaje - nasiąkają polskością.

Wszyscy, którzy pozytywnie przebrnęli przez cykl rocznej nauki, otrzymują świadectwa ukończenia poszczególnych klas i szkoły, wydane przez MEN RP.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork obejmuje Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania. Umożliwia dzieciom obywateli polskich uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Kształcenie w SPK w Cork jest nieodpłatne.

W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.  Co tydzień odbywają się zajęcia języka polskiego oraz  wiedzy o Polsce. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych oraz wyrównawczych, a także logopedycznych. Mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej.

Prowadzimy także warsztaty przygotowujące do matury z języka polskiego jako obcego.

Przy szkole istnieje również klasa zerowa, w której dzieci przygotowywane są do rozpoczęcia nauki w szkole.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Cork przy Ambasadzie RP w Dublinie od lat współpracuje z polskimi instytucjami: z Ambasadą i Konsulatem RP w Dublinie, z polskim duszpasterzem w Cork, ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Cork.

Dużą pomoc okazują szkole także rodzice naszych uczniów na czele z Radą Rodziców.

W latach 2010 - 2019 kierownikiem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Cork była pani Monika Okuniewska.

Od 1 września 2019 roku szkoła zmieniła nazwę. Nad całością czuwa kierownik Szkoły Polskiej w Cork - pani  Edyta Bakuła.

 

 

ZałącznikRozmiar
Plik formularz_zgloszeniowy.odt13.08 KB